Nieuws uit de sector

Leer- en groeikansen voor jongeren, ook in uw organisatie?

Valt uw organisatie onder het paritair comité 329 met als rsz kengetal 262, 076, 862 of 176? Zo ja, waarom dan geen jongeren deeltijds te werk stellen in jouw organisaties gedurende het schooljaar 2015-2016 in het kader van Leren en Werken?

Via VIVO vzw kan u financiële ondersteuning voor de loonkost (19u/week) én een begeleidingspremie aanvragenAls werkgever biedt u een tewerkstelling aan die aansluit bij de gevolgde opleiding. U zorgt ook voor een begeleiding op maat, in overleg met de school.

Het project “Deeltijds Leren  en Werken” wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap, het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk (SFSCW) en het generatiepact. VIVO, het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding ondersteunt werkgevers bij hun aanvraag en bezorgt de nodige documenten.

Meer informatie?