Nieuws uit de sector

Kwetsbare personen begeleiden naar tewerkstelling.

Het fonds SD Worx wenst, door middel van financiële ondersteuning, organisaties te ondersteunen die kwetsbare personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (NEET jongeren, personen met een migratieachtergrond, personen in armoede, …) begeleiden, stimuleren en/of opleiden met als doelstelling hen op termijn te activeren naar werk. Projecten die vertrekken vanuit de talenten van deze personen worden ondersteunt, het fonds staat ook open voor sociale innovaties.

Alle organisaties actief op het vlak van begeleiding naar tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen projecten indienen. Financiële ondersteuning tussen 20.000 en 100.000€ is mogelijk en je kan je project indienen tot en met 26/10/2021. Voor specifieke vragen kan je contact opnemen met Caroline George op 02 549 02 43, je vindt al de informatie ook terug op deze website.