Beleidsnieuws

Kinderopvang terwijl ouders opleiding volgen of solliciteren

In Mechelen is momenteel het sociaal project Providing Access to Childcare and Employment (PACE) lopende waarbij jonge kinderen uit kwetsbare gezinnen worden opgevangen terwijl hun ouders een opleiding volgen of solliciteren. De opvang is heel flexibel en ook mogelijk voor langere periodes, bijvoorbeeld wanneer de ouders met een interimcontract aan de slag gaan.

Het PACE project is een Europees project met 13 partners, waarvan 3 in Vlaanderen. Mechelen als leadpartner, naast Gent en Turnhout. Sinds december 2017 werden in Mechelen 86 ouders toegeleid, waarvan er 67 in een activeringstraject werden meegenomen. 34 trajecten zijn afgerond, 33 zijn nog lopende. Van de 67 werken er momenteel 27 ouders, hetzij in het regulier arbeidscircuit, hetzij in een sociale tewerkstelling. Sommige ouders volgen ook een opleiding. De doelgroep zijn in de eerste plaats kwetsbare gezinnen die in het project terechtkomen via onder andere VDAB, het Sociaal Huis en Kind en Gezin.

Op een schriftelijke vraag van Allessia Claes (N-VA) antwoordde Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V) dat dit soort goede praktijken steeds via de samenwerkingsverbanden die VDAB met lokale besturen kunnen meegenomen worden. Hierbij denkt de minister aan het uitwerken van een versterkte structurele samenwerking met OCMW/sociaal huis/stad-gemeente rond projecten armoede en kinderarmoede in het bijzonder, met mogelijkheden op vlak van Duo-begeleiding/bemiddeling, cliëntenoverleg,...

Voor de resultaten van vergelijkbare initiatieven werd een bevraging gedaan bij VDAB en ESF. In deze coronaperiode was het echter niet mogelijk om alle projecten te bereiken en even gedetailleerde informatie te verkrijgen. Op 17 september 2020 vindt er een afsluitend congres plaats in Mechelen waar alle bevindingen worden uiteengezet en opgedane expertise wordt gedeeld.

Een beknopte toelichting bij een aantal projecten leest u in het volledige antwoord.