Beleidsnieuws

Kennis Nederlands werkzoekenden

Uit een rapport van VDAB blijkt dat één op de acht werkzoekenden in Vlaanderen nog steeds een te beperkte kennis van het Nederlands heeft, wat bij uitstek belangrijk is en blijft op de arbeidsmarkt. In 2018 werd in bijna 9 op de 10 vacatures een taalvereiste Nederlands gesteld.

In de Vlaamse commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie van 9 juli 2020 gaf Vlaams minister van Economie, Werk en Sociale Economie Hilde Crevits (CD&V) een uitgebreid antwoord op de vragen van Axel Ronse (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Tom Ongena (Open VLD) over het aanbod Nederlandse taaltaalopleidingen en -ondersteuning.

Na een schets van een reeks eerder beantwoorde schriftelijke vragen, duidt de minister op de steeds diversere samenleving: ‘Aan de ene kant zijn er de nieuwkomers, voor wie het van belang is om zo snel mogelijk de taal te leren, en als je het mij vraagt liefst op de werkplek.’ De visie integratie door werk van VDAB vindt Crevits dan ook ontzettend belangrijk. ‘We mogen aan de andere kant ook niet blind zijn voor de oudkomers. Bij hen is in het verleden te weinig ingezet op Nederlands leren’. De minister besluit dat de te ondernemen acties tweeërlei zijn: snel en grondig verwerven van het Nederlands voor nieuwkomers en het blijven onderhouden van het Nederlands. Ze merkt daarbij op dat er geen correlationeel verband is tussen een beperkte kennis van het Nederlands en de digitale vaardigheden van de anderstalige werkzoekenden. Een anderstalige werkzoekende kan heel vlot werken met digitale tools, maar een beperkte kennis van het Nederlands hebben.

‘Werkzoekenden zonder of met een beperkte kennis van het Nederlands worden op verschillende manieren begeleid. De doelstelling is dat zij zo snel mogelijk op een duurzame manier hun weg vinden op de arbeidsmarkt’ waarna de minister een overzicht geeft van de huidige Nederlandse taaltaalopleidingen en -ondersteuning.  

Samen met Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts (N-VA) en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, Bart Somers (Open VLD) wordt ook werk gemaakt van een nieuwe visie op inburgering. Het verwerven van taal en een snelle doorstroom naar de arbeidsmarkt zijn daar enkele van de belangrijkste speerpunten. Maar het probleem gaat breder dan inburgeraars. Daarom is het de bedoeling in het najaar een talennota te finaliseren waarin de verschillende versterkende en bijkomende acties zullen worden opgenomen.

Lees het volledig verslag.