Beleidsnieuws

Kenmerken duaal leren in het volwassenenonderwijs

Op 18 juni 2021 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat bepaalde aspecten regelt van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs. Het voorontwerp past het decreet aan over het volwassenenonderwijs. 

Samengevat zal het duaal leren in het volwassenonderwijs er volgens dit voorontwerp als volgt uitzien.

Het voorontwerp definieert de ‘duale opleiding’ in het volwassenenonderwijs als volgt: ‘Het is een beroepsopleiding van het secundair volwassenenonderwijs waarin cursisten de competenties die tot een beroepskwalificatie leiden, deels verwerven in het Centrum voor volwassenonderwijs (CVO) als onderwijsinstellingscomponent en deels op de werkplek als werkplekcomponent.’

Duale richtingen in het CVO zullen steeds vertrekken vanuit een erkende beroepskwalificatie. De verschillende beroepssectoren zullen samen met de pedagogische begeleidingsdiensten oordelen over de mogelijkheid om een duale opleiding in te richten. De duale opleiding zal daarnaast ook 50 % van de lestijd op de werkvloer gebeuren. Het CVO is tevens verplicht een duale opleiding aan te bieden voor drie opeenvolgende schooljaren.

Een cursist die een duale opleiding volgt zal een betaalde overeenkomst afsluiten met het CVO en een erkend leerbedrijf. Het aantal uren dat de cursist doorbrengt op de werkvoer zal het type overeenkomst bepalen en de vergoeding dat hieraan gekoppeld is. Indien de cursist minstens 20 uur per week op de werkplek doorbrengt, sluit de cursist een ‘overeenkomst duale opleiding statuut’ af en krijg de persoon in kwestie een vergoeding voor het gehele opleidingstraject. Deze vergoeding is van toepassing op zowel de tijd op de werkvloer als de lessen en met lessen gelijkgestelde activiteiten in het CVO. Bovendien bouwt de cursist sociale zekerheidsrechten op.

Bij minder dan 20 uur leren op de werkvloer per week sluit de cursist een ‘overeenkomst duale opleiding’  af en worden enkel de uren op de werkplek vergoed. Uitzonderlijk kan ook een deeltijdse arbeidsovereenkomst worden gesloten. Ook kunnen werkenden in hun eigen onderneming de werkplekcomponent van de duale opleiding uitoefenen. Dan is er uiteraard geen leervergoeding aangezien zij al een loon ontvangen.

Er is bij het duaal leren in het volwassenenonderwijs ook een rol weggelegd voor het Vlaams Partnerschap Duaal leren (sociale partners en onderwijsverstrekkers) en de sectorale partnerschappen. Zo zullen zij onder andere instaan voor het erkennen van ondernemingen en het informeren, ondersteunen en mobiliseren van ondernemingen om op kwaliteitsvolle manier mee te werken aan de uitrol van het duaal leren in het volwassenenonderwijs.  

Het voorontwerp van het decreet regeling duale opleidingen volwassenenonderwijs vindt u hier terug op website met beslissingen van de Vlaamse Regering.

Op de website van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits vindt u hier een artikel terug over de leervergoeding voor cursisten in het duaal leren van het volwassenenonderwijs.

Zoek een artikel