Beleidsnieuws

Kaderakkoorden Brusselse regering

De Brusselse regering heeft kaderakkoorden gesloten met verschillende economische sectoren die in Brussel actief zijn, met name de horeca, technologische industrie, elektrotechniek en de uitzendsector. Deze kaderakkoorden passen binnen de Strategie Go4 Brussels 2025 en moeten leiden tot de uitbouw van een echt partnerschap inzake werkgelegenheid en opleiding tussen het Gewest en de economische sectoren.

Zulke akkoorden worden gesloten tussen de Brusselse regering en de vertegenwoordigers – zowel van de werkgevers als de werknemers – van deze sectoren. Concreet heeft een kaderakkoord voornamelijk als doel om de tewerkstelling van Brusselaars in de beroepen van een sector te verhogen, de opleiding van werkzoekenden en werknemers te versterken volgens de noden van de ondernemingen en om de aantrekkelijkheid van de beroepen van de sector te verhogen. Ook de strijd tegen elke vorm van discriminatie maakt deel uit van de grote werven van deze kaderakkoorden.

Meer informatie vindt u in het persbericht.