Nieuws uit de sector

Jobhoppen

Het Huis voor Gezondheid organiseerde voor de 9e keer, in samenwerking met Muntpunt, het event 'Jobhoppen'. 

Het event vindt jaarlijks plaats en maakt studenten verpleegkunde warm voor een carrière in Brussel. De studenten werden verwelkomd door de nieuwe Vlaamse zorgambassadeur Candice De Windt en Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle. In eerdere edities bezochten de studenten de potentiële werkplekken en verkenden zo Brussel. In coronatijden zocht het Huis naar alternatieven via digitale wandelingen. Deze digitale wandelingen werden dit jaar uitgewerkt met casussen van Brusselaars in een kwetsbare situatie. De studenten traden dus letterlijk in de voetsporen van een Brusselaar en volgden met hem/haar een traject langsheen verschillende zorgprofessionals en organisaties die deze Brusselaar ondersteunen.

De kennismakingstocht was niet beperkt tot de gebruikelijke plekken van tewerkstelling, zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra. De studenten doken ook breder in het zorgveld, leerden wijkgezondheidscentra kennen, alsook organisaties en instellingen als Kind en Gezin, CGG Brussel, …

Meer leest u hier.

Zoek een artikel