Publicaties en analyse

Jeugdwerkloosheid: een verhaal van ups en downs

VDAB haalt de pubicatiereeks VDAB ontcijfert vanonder het stof met een themanummer rond de evalutie van de jeugdwerkloosheid de laatste 30 jaar. 

Jeugdwerkloosheid kent een grilliger verloop dan de totale werkloosheid omdat het veel sterker aan de economische conjunctuur gebonden is. 

Vandaag is de Vlaamse jeugdwerkloosheid laag, met 30.432 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Dat cijfer benadert het laagste cijfer sinds de metingen, dat van 2008 met 29.528 werkzoekenden. 

De publicatie behandelt ook de vraag in welke richting de jeugdwerkloosheid zal evolueren. De vergrijzing en het tonemende aandeel van jongeren met een migratieachtergrond vormen belangrijke uitdagingen. 

Het volledige themanummer vindt u hier.