Publicaties en analyse

Jaarverslag Unia

Het jaar- en cijferverslag 2018 van Unia staat online. 

Het jaarverslag zoomt in op de meest frappante ontwikkelingen in 2018 en de impact daarvan op de aanbevelingen van Unia, hun strategisch plan en acties op lokaal en internationaal niveau. Daarnaast publiceerde de organisatie ook een cijferverslag, met een analyse van vooral de trends in de meldingen die ze in 2018 ontvingen. Bovendien geeft het cijferverslag ook cijfers rond hun rechtszaken, informatie- en sensibilisatieacties en opleidingen.

In de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt blijft Unia inzetten op een tweesporenbeleid: enerzijds met een preventie aanpak en anderzijds door handhaving, om de antidiscriminatiewetgeving af te dwingen. Met de wet van 15 januari 2018 kan de Arbeidsinspectie voortaan mystery calls en praktijktesten organiseren om na te gaan of werkgevers de Antidiscriminatiewet overtreden. Bovendien keurde de federale ministerraad op 14 september 2018 een voorontwerp van koninklijk besluit goed, dat private werkgevers de mogelijkheid geeft om positieve actie te ondernemen voor personen die ondervertegenwoordigd zijn in een bedrijf of sector. Voor Unia zijn de nieuwe regels over praktijktesten, zowel op Brussels als op federaal niveau, een grote stap vooruit in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Toch formuleerde de organisatie nog enkele verbeterpunten. Zo gaat het zowel op het Brusselse als op het federale niveau om een puur reactieve maatregel (na een melding of klacht wegens discriminatie). Omdat discriminatie zelden wordt gerapporteerd, moet het daarom mogelijk zijn om af te gaan op andere knipperlichten, los van klachten. In deze context pleit Unia dan ook voor onder andere ‘datamining’ op federaal en gewestelijk vlak. Dit is een statistische analysetechniek die het risico op discriminatie kan objectiveren. U leest andere aanbevelingen en het volledig jaarverslag hier.

In 2018 opende Unia 510 nieuwe dossiers in het domein werk (23,3% van de dossiers); een daling met 10,8% ten opzichte van 2017, maar een stijging van 17,7% in vergelijking met het gemiddelde over vijf jaar. De dossiers gaan het vaakst over de zogenoemde ‘raciale’ criteria (25,0%), handicap (22,5%), gezondheidstoestand (15,1%), leeftijd (12,1%) en religieuze of filosofische overtuigingen (8,7%).Ongeveer 30% van de dossiers werk gaan over problemen bij aanwerving, 25% over de arbeidsorganisatie en arbeidsomstandigheden, 20% over ontslag en 12% over pesterijen op het werk. Het volledig cijferverslag leest u hier.