Publicaties en analyse

Jaarverslag PROFO vzw

Het jaarverslag 2019-2020 van PROFO vzw staat online. 

In het jaarverslag wordt er toegespitst op 3 domeinen: onderwijs-welzijn, onderwijs-arbeidsmarkt en ondersteuningsprojecten. Wij focussen kort op het domein onderwijs-arbeidsmarkt. 

PROFO vzw biedt jongeren ondersteuning in hun eerste ervaringen op de werkvloer of stoomt hen via gerichte vormingen en stages klaar om de stap te zetten. De vzw organiseerde twee projecten waarin jongeren op een veilige manier, in een beschermde setting, de finesses en nuances van het leven op de arbeidsmarkt konden verkennen. In het project Aanloopfase – focus Vorming (ALF-V) legt men de focus op oriëntering: Via zowel groeps- als individuele vorming spijkeren ze de arbeids- en loopbaangerichte competenties bij zodat de jongeren optimaal voorbereid zijn voor de volgende stap: een stage in een maatwerkbedrijf, een organisatie uit de lokale diensteneconomie, een school of een openbare bestuursvorm. Ze begeleiden ook de stagementoren van de stageplaats, zodat de jongeren alle kansen krijgen om zich professioneel verder te ontwikkelen. In het project Aanloopfase – focus Werkervaring (ALF-W) lopen jongeren stage bij bedrijven uit het normaal economische circuit, en ook hier begeleiden ze zowel hen als de stagementoren bij elke stap.

Jongeren die helemaal klaar zijn voor het echte werk, maar er geen vinden of nog een houvast kunnen gebruiken, konden bij PROFO vzw ook terecht voor het project Intensieve Begeleiding Alternerend Leren, kortweg IBAL. In de oriënteringsfase krijgt de jongere intensieve sollicitatietraining en -begeleiding. Competentieprofielen worden aangescherpt, professionele verwachtingen in kaart gebracht, enzovoort

In 2019-2020 waren er 547 ALF-trajecten met 25 ALF-begeleiders. Daarnaast waren er ook 101 IBAL-trajecten met 9 IBAL-begeleiders.

U leest het volledig jaarverslag hier.