Publicaties en analyse

Jaarverslag Maks

Maks vzw publiceerde recentelijk haar jaarverslag 2018.

In 2018 slaagde Maks vzw erin om voor verschillende doelgroepen een sterk uitgewerkt programma aan te bieden in het begeleiden naar werk. In samenwerking met Maks digitaal streven ze bovendien naar meer (digitale) autonomie, om klanten zo weerbaarder te maken in een sterk digitaliserende wereld. We bespreken kort enkele projecten binnen Maks Werk: 

Via het AZW-programma helpt Maks werkzoekenden bij het zoeken naar een geschikte job of opleiding. In 2018 waren 393 klanten in begeleiding, waarvan 36,38% tussen 18 en 35 jaar, 45,55% tussen 35 en 50 jaar en 18,06% 50-plussers. Dit met als resultaat dat 81 klanten in 2018 werk of een opleiding vonden en voor 127 klanten de begeleiding werd verdergezet. 

Daarnaast is er ook Alfa naar werk, waarbij men de tewerkstellingskansen van laaggeletterde werkzoekenden wil verhogen door middel van een geïntegreerde aanpak. Voor de 2 groepen die hun alfacursus hebben afgerond (maar wel nog in begeleiding bij Maks werk) volgden 7 personen een beroepsopleiding en vonden 6 personen werk. 11 personen volgden na de cursus nog verder Nederlands. Voor de 2 groepen die zijn gestart in 2018 vonden 3 personen werk (zorgsector) en startte 1 persoon start als lasser in een DSP contract van 2 jaar. De andere deelnemers zetten hun alfatraject verder in 2019.

Met het project 50+ begeleidt de organisatie sinds oktober 2016 werkzoekenden ouder dan 50 jaar tijdens hun zoektocht naar werk. Uit de statistieken blijkt dat slechts een klein aantal van 50-plussers werken, wat te maken heeft met de arbeidsmarkt die zich meer focust op jongere werknemers dan op oudere werknemers. Bovendien beschikken de meeste 50-plussers niet over de vaardigheden die worden vereist (ICT, Nederlandse taal, enz.) in het profiel van de vacatures. Daarom wordt in 2019 het accent gelegd op meer ICT opleiding en de versterking van het zelfbeeld.

Naast de gewone werking binnen Maks werk zullen er in 2019 twee nieuwigheden zijn: Maks werk start met: Je me lance. Het doel van dit project is om hoogopgeleide werkzoekenden op een aangepaste manier te begeleiden in hun carrière. Ook zal er een nauwere samenwerking met de Brusselse Jobhuizen komen, aan de hand van collectieve workshops.

Het volledig jaarverslag leest u hier