Publicaties en analyse

Jaarverslag 2020 CyCLO

Het jaarverslag 2020 van CyCLO staat online.

De 7 fietsateliers, het mobiele atelier en een tijdelijke lockdown-hersteldienst voerden in 2020 samen meer dan 14.172 herstellingen uit. Komt daar bovenop: het onderhoud van CyCLO’s huurfietsen en die van de Brusselse Blue Bike-vloot. CyCLO reviseert, overhandigt en verkoopt in 2020 maar liefst 317 in onbruik geraakte fietsen. Ze maakt zo meer dan driehonderd fietsen opnieuw rijklaar voor de Brusselse straten.

Met haar socio-professioneel inschakelingstraject DyNAMO draagt CyCLO via een gespecialiseerde opleiding in fietstechniek bij tot een inclusieve Brusselse arbeidsmarkt. Gedurende het jaar 2020 heeft CyCLO in totaal 30 personen begeleid. CyCLO werd in 2020 gemandateerd en gefinancierd als inschakelingsonderneming in het kader van de vernieuwde Brusselse wetgeving. Dankzij deze ondersteuning begeleidt CyCLO 32 (assistent-)fietsherstellers in een traject van 1 tot 5 jaar. Na een praktische opleiding van 4 maanden gaan ze als stagiair aan de slag in hun fietspunten.

Het volledig jaarverslag leest u hier.