Publicaties en analyse

Jaarverslag 2018 Economisch-Sociale Raad BHG

Het jaarverslag 2018 van de Economisch-Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESR BHG) bevat een rijke opsomming van de activiteiten van de ESR, waaronder 87 adviezen op vraag van de Regering, 12 initiatiefadviezen en 9 bijdragen. Er wordt ook verder ingezoomd op de verwezenlijking van de Strategie Go4Brussels 2025 en de oprichting van de Dienst sectorale facilitatie.

De ‘Strategie GO4 Brussels 2025’ is een globaal sociaaleconomisch plan dat het geheel van het economisch en sociaal beleid herneemt dat in het Brussels Gewest over een tijdsperiode van 10 jaar moet worden gevoerd. Door de overlegmethode van ‘gedeelde prioriteiten’ kunnen de sociale partners ‘stroomopwaarts’ bij het proces voor de uitwerking van het beleid worden betrokken om aan de verschillende fasen (uitvoering, opvolging, evaluatie) deel te nemen.

In die Strategie 2025 wordt beslist tot een intensivering van de samenwerkingen tussen de economische sectoren en de openbare instanties op het vlak van tewerkstelling, beroepsopleiding, erkenning van competenties en onderwijs. De Dienst sectorale facilitatie werd dan ook opgericht binnen de ESRBHG om de verschillende economische sectoren die in Brussel aanwezig zijn te mobiliseren door middel van Kaderakkoorden met de Brusselse Regering..

Het jaarverslag vindt u hier terug.