Nieuws uit de sector

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 van Casablanco staat online. 

2017 betekende voor Casablanco een jaar van organisationele veranderingen. Het jaar voordien werd er nagedacht over de indeling van de werking in specifieke polen om zo plaats te maken voor een actieve en zelfstandige SPI-werking. Deze hervorming ging dan ook concreet van start in 2017. De nieuwe werking ging gepaard met allerlei nieuwe projecten, de uitbreiding en verbreding van hun doelpubliek en de versterking van de kwaliteit van hun instrumenten waarmee ze de doelgroep omkaderen en begeleiden. 

Het actieterrein en de middelen van Casablanco werden -naast de 40-tal werkervaringstrajecten- aangewend voor de begeleiding van tientallen ex-gedetineerden. Ook werd er door de organisatie van meerdere inlevingsateliers specifiek aandacht gevraagd voor de beroepskansen van vrouwen en droegen ze bij aan de verruiming van hun competenties en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Tenslotte hebben ook tal van jongeren zich kunnen integreren in de werking van de organisatie (door de activering van de zogenaamde Inschakelingscontracten met Actiris). 

Het volledige jaarverslag leest u hier

Zoek een artikel