Publicaties en analyse

Jaarrapport Vlaamse opleidingsincentives schooljaar 2020-2021

Het decreet houdende het Vlaams opleidingsverlof (VOV) en diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) van 12 oktober 2018 is het resultaat van de hervorming van de Vlaamse opleidingsincentives en vormt de aanzet van dit jaarrapport. Dit decreet stelt dat DWSE jaarlijks een evaluatierapport bezorgt waarin nagegaan wordt in welke mate de doelstellingen zijn bereikt voor het Vlaams opleidingsverlof en of de arbeidsmarktgerichte opleidingen voldoen aan de voorwaarden.

Duurzame inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt is slechts mogelijk wanneer ze hun competenties up-to-date houden, uitbreiden en vernieuwen. Dit vereist een beleid dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het wegwerken van skills mismatches en een vernieuwd competentie-, opleidings- en onderwijsbeleid. Samen met de sociale partners werden de krijtlijnen van het belang van vorming en opleiding voor alle werkenden uitgetekend in het VESOC-akkoord, of het zogenoemde Guldensporenakkoord. De globale lijnen voor de hervorming van opleidingsincentives werden uitgezet met drie hervormde opleidingsincentives: het Vlaams opleidingsverlof, de Vlaamse opleidingscheque en het Vlaams opleidingskrediet. Met VOV kunnen werknemers uit de Vlaamse privésector een opleiding volgen en daarvoor afwezig zijn op het werk met behoud van hun (begrensd) loon. Via de Vlaamse opleidingscheques kunnen werknemers de directe kosten van opleidingen terugbetaald krijgen. Het VOK is een aanmoedigingspremie die werknemers kunnen aanvragen als zij via RVA een loopbaanonderbreking opnemen voor het volgen van een opleiding.

De opleidingscheques worden sinds 1 september 2020 door DWSE, in samenwerking met Edenred uitgegeven. De opleidingscheques worden vooral gebruikt voor basis ICT-opleidingen en taalopleidingen bij CVO, loopbaangerichte opleidingen, maar ook voor beroepsspecifieke opleidingen bij de voornaamste ontvangers van OC, nl CVO, HO en SYNTRA.

Wat betreft het Vlaams opleidingskrediet zien we dat 94% van de goedgekeurde aanvragen voor werknemers is die in het Vlaamse Gewest wonen. Bij 5% van de goedgekeurde aanvragen woont de werknemer in het buitenland en in slechts 1% van de goedgekeurde aanvragen woont de werknemer in het Brussels hoofdstedelijk gewest. DWSE heeft meerdere inspanningen geleverd om alle opleidingsverstrekkers, te informeren over de VOV-regelgeving en hen te ondersteunen in het administratief proces. Voor de opleidingsverstrekkers van het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk gewest werden extra faciliterende maatregelen genomen om Franstalige opleidingsverstrekkers doorheen de erkenningsprocedure van de opleidingsdatabank te loodsen.

Het volledige Jaarrapport Vlaamse Opleidingsincentives bevindt zich hier.

Zoek een artikel