Pers

Invloed van origine op tewerkstellingskansen

View, het Brussels observatorium voor werk en opleiding, publiceerde recentelijk een wetenschappelijke studie over de invloed van origine op tewerkstellingskansen. Daaruit bleek dat het moeilijker is om werk te vinden als je buitenlandse roots hebt, ook als je een diploma hebt.

In de studie nam men telkens de afkomst mee in de analyse, nadien kruiste men de invloed van de afkomst van een werkzoekende met geslacht, opleidingsniveau of woonplaats. De analyse werd uitgevoerd bij werkzoekenden ingeschreven tussen 2013 en 2016, dit om hun parcours over drie jaar te bestuderen. Dit leidde tot 5 belangrijke, opvallende vaststellingen. 

Ten eerste was de ongelijkheid op de arbeidsmarkt volgens origine zeer groot en structureel: bevolkingsgroepen van niet-EU-oorsprong zijn oververtegenwoordigd in de werkloosheid en ondervertegenwoordigd in de tewerkstelling. Zo was de werkloosheidsgraad van Brusselaars met Maghrebijnse of Afrikaanse roots 3 tot 4 keer hoger dan bij Brusselaars van Belgische origine. Ten tweede waren bij een gelijk opleidingsniveau de doorstroomcijfers naar werk minder hoog dan bij de Brusselaars met Belgische roots. Daarnaast bleek de niet-erkenning van buitenlandse diploma’s de grootste impact te hebben op Brusselse werkzoekenden van Sub-Saharaanse oorsprong.  Indien men de kwetsbaarheid van de verschillende groepen onderzocht, waren vrouwen met afkomst buiten de Europese Unie het meest kwetsbaar. Tenslotte, uit deze studie kwamen sterke verbanden naar voren tussen woonplaats, oorsprong en werkloosheid: de werkzoekenden van Turkse, Maghrebijnse en Oost-Europese afkomst wonen vaker in de arme sikkel van Brussel dan hun tegenhangers van Belgische afkomst; en de tewerkstellingsgraad bij jongeren is systematisch lager in de arme sikkel dan in de rest van het Brussels Gewest.

U kunt de volledige publicatie hier lezen.