Vooraan

Interregionale arbeidsmobiliteit en samenwerking VDAB-Actiris

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits antwoordde onlangs op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (beiden CD&V) over de tewerkstelling van Brusselse werkzoekenden in Vlaanderen en de samenwerking tussen de regionale arbeidsbemiddelingsorganisaties Actiris en VDAB.

Crevits gaf mee dat Actiris en VDAB in de het najaar van 2020 een grote, gezamenlijke informatiecampagne organiseren, gericht naar Brusselse werkzoekenden en gefocust op het leren van Nederlands en de mobiliteit naar Vlaanderen. Daarbij wordt het aanbod van VDAB (taalbaden, schakelpakketten, enz.) opgenomen. De concrete invulling van de campagne hangt wel nog af van de effecten van de coronacrisis.

In 2018 heeft Actiris 1187 werkzoekenden doorverwezen naar VDAB. Van die groep zijn ruim 500 werkzoekenden gestart in een bemiddelingstraject, al dan niet in combinatie met opleiding. De doelstelling om voor 320 Brusselse werkzoekenden een traject naar werk op te starten (vastgelegd in het samenwerkingsprotocol tussen VDAB en Actiris in 2018), is dus behaald. Eind februari 2020 hadden 409 werkzoekenden het traject afgesloten, 244 werkzoekenden gingen aan het werk.

Van de werkzoekenden doorverwezen door Actiris in 2019 zijn er eind februari 2020 650 gestart in een traject naar werk. Hiervan zijn er nog geen tewerkstellingsresultaten bekend.

De huidige samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en Actiris loopt tot eind 2020. De evaluatie van de overeenkomst 2018-2020 zal dit jaar gebeuren in samenwerking met Actiris. Crevits gaf tot slot nog mee dat Actiris zich voorbereidt om dezelfde matchingstool als VDAB (Elise) te gebruiken, maar een timing hiervoor is nog niet bekend.

Meer details leest u hier.