Beleidsnieuws

Interregionale arbeidsmobiliteit

In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement vroeg parlementslid Axel Ronse (N-VA) zich af hoe het zit met de interregionale arbeidsmobiliteit, meer bepaald het aantrekken van Brusselse werkzoekenden richting Vlaamse werkgevers.

Er waren in 2008 44.000 mensen uit het Brusselse tewerkgesteld in Vlaanderen, antwoordt minister Jo Brouns (CD&V). Vandaag is dat 50.000. In 2021 werden 118.000 vacatures vanuit VDAB doorgestuurd naar Actiris, om inderdaad bij die Brusselse werkzoekende te bemiddelen. Dat is een stijging van 50 procent ten opzichte van het jaar voordien. Er werden, ten opzichte van vorig jaar, 2400 mensen ingeschreven voor een opleiding, waarvan 1346 specifiek voor Nederlands. Er waren 240 inschrijvingen op beroepsopleidingen. 

En dan is er het vorig jaar goedgekeurde Samenwerkingsakkoord tussen Brussel en Vlaanderen. De mogelijkheid wordt geboden om die groep werkzoekenden vanuit Brussel, die inderdaad veel groter is dan in Vlaanderen, te verleiden tot een job in Vlaanderen. Daar zitten een aantal acties in, in eerste instantie de informatiesessies, vervolgt Jo Brouns. Elke Brusselse werkzoekende wordt uitgenodigd door VDAB en Actiris in een gezamenlijk initiatief om ze daar te laten kennismaken met VDAB. Specifiek voor de mobiliteit wordt het aanbod gedaan om de mensen de mogelijkheid te bieden om daar rijlessen te volgen. Er is een communicatiecampagne die gericht is op het leren van Nederlands, en er is beroepsopleiding gekoppeld aan bemiddeling van VDAB.

Hier vindt u de volledige vraag en antwoord.

Zoek een artikel