Publicaties en analyse

Inspirerende praktijken sociale activering van nieuwkomers

De POD Maatschappelijke Integratie lanceerde, in samenwerking met enkele OCMW's en mogelijk gemaakt dankzij het AMIF, een gids met vijf inspirerende praktijken inzake sociale activering van nieuwkomers.

De OCMW's van Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi werkten mee aan deze gids, maar wij leggen in dit artikel de focus op het OCMW van Brussel. 

Het project Move Up! van het OCMW Brussel vormt een inspirerende praktijk omwille van haar sterktes: een goed uitgebouwde en intensieve groepsbegeleiding, en oefenkansen Frans aanbieden bij elke groepsactiviteit onder begeleiding van een leerkracht ‘Frans als vreemde taal’. Het hoofddoel van het project bestaat eruit alle deelnemers sociaal te activeren. Hun maatschappelijke participatie verhoogt en hun sociaal isolement wordt doorbroken in de hoop dat zij daarna kunnen instappen in een traject voor socio-professionele inschakeling of een betaalde tewerkstelling. 

Men probeert dit te realiseren door collectieve begeleiding aan te bieden die bestaat uit verschillende modules. De doelstellingen van deze begeleiding omvatten: isolement doorbreken, sociaal netwerk creëren, wennen aan een werk- of opleidingsritme (vijf dagen per week deelnemen aan activiteiten), zelfvertrouwen en eigenwaarde verhogen, inzicht in de sociaaleconomische werkelijkheid van de samenleving, en deelname aan het sociale, economische, politieke en culturele leven verhogen. 

Het project richt zich uitsluitend op nieuwkomers afkomstig van buiten de Europese Unie. Het project wordt gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, dat zich uitsluitend richt tot projecten voor mensen afkomstig van buiten de EU. De voornaamste doelgroep binnen het project bestaat uit erkend vluchtelingen of subsidiair beschermden.

De volledige gids kunt u hier raadplegen.