Nieuws uit de sector

Innovatief wijkzorgmodel op maat van een kwetsbare buurt

EVA vzw ontwikkelde, in samenwerking met partnerorganisaties zoals Familiehulp en het VUB Belgian Aging Studies, een vernieuwend wijkzorgmodel om oudere Brusselaars van vreemde origine toe te leiden naar de thuiszorg en tegelijk jongere Brusselaars van vreemde origine aan een job te helpen in deze sector. 

Deze laatsten hebben vaak heel wat ervaring met mantelzorg, maar vinden maar moeilijk de weg naar de arbeidsmarkt. Via Eva vzw kunnen zij een buurtgericht leerwerktraject volgen tot cultuursensitieve zorgambassadeurs. Het project situeert zich in kwetsbare Brusselse buurten en wil een brug slaan tussen verschillende doelgroepen op wijkniveau.

Meer informatie is voorhanden op de website van vzw Eva.