Beleidsnieuws

Industrieplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels minister van Werk Didier Gosuin (DéFI) kreeg in de Commissie voor Economische Zaken en Tewerkstelling vanuit verschillende partijen vragen over het recent door de regering goedgekeurde Industrieplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De minister licht toe dat het om een strategische tekst gaat, de ontwikkeling van een visie die er kwam doorheen de vele contacten in het kader van de Strategie 2025. 

Hij geeft kort de 5 uitdagingen waar het om gaat: de Brusselse ‘productieve werkgelegenheid’ versterken, de lokale productieketens behouden en verder uitbouwen, de link tussen de stad en ‘productie’ weer aanhalen, de ontwikkeling van de circulaire economie versnellen en toekomstgericht investeren in de Brusselse competenties inzake digitalisering en innovatieve mobiliteit.  Hiervoor werden al 5 ‘ecosystemen’ van productie-activiteiten gekozen, waarmee men 'het spectrum van de industriële activiteiten wil verbreden' met 'virtuele producten': bouw, innoverende materialen, gezondheid, voeding en landbouw en creatieve industrie.  Het plan bestaat uit een 100-tal maatregelen die nog verder zullen moeten  uitgewerkt en verfijnd worden.

U kan hier meer lezen (vanaf p.24). 

Zoek een artikel