Beleidsnieuws

Huis van het Nederlands Brussel

Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle (CD&V) publiceerde op 19 juni een antwoord op vragen van Annabel Tavernier (N-VA) over zes activiteiten van het Huis van het Nederlands in Brussel. 

'Plonge dans le néerlandais' daagt klassen uit de derde graad van het Franstalig secundair onderwijs uit om op straat in Brussel een circuit te doorlopen waarbij ze ervaren waar en op welke manier er Nederlands gesproken wordt en waarom ze de taal nodig hebben. Het project kwam op kruissnelheid in 2019 met 19 deelnemende scholen en bij de uitbraak van de coronacrisis hadden al 4 scholen deelgenomen met 158 leerlingen. De minister besluit dat met dit door zowel de klasbegeleiders als de scholieren zeer positief onthaald project rekening wordt gehouden in het nieuwe beleidsplan 2021-2025.

In 2009 lanceerde het Huis het taalplatform Patati Patata dat personen met elkaar in contact brengt om samen Nederlands te oefenen. Door het grote succes is er in 2013 ook een variant voor federale ambtenaren ontstaan: PatatiFed. Een overzicht van deelnemers volgens moedertaal en per gemeente lees je in zijn antwoord. Ook voor dit succesvol project onderzoekt de minister de mogelijkheden in het nieuwe beleidsplan 2021-2025.

Elke week worden er Babbelut-conversatietafels georganiseerd om Nederlands te oefenen met Nederlandstalige vrijwilligers. Dat het Huis doorheen de jaren een wisselende poule van 60 à 70 actieve vrijwilligers heeft opgebouwd en gemiddeld 8.300 deelnames per jaar kent, lees je in het antwoord.

In het kader van de naleving van de taalwetgeving in Brussel werkt het Huis samen met tal van Brusselse openbare diensten om de kennis van het Nederlands bij het personeel te verbeteren. Het Huis van het Nederlands lanceerde begin 2019 een oproep aan de negentien Brusselse gemeenten om met hen een intensief taaltraject op te starten. Een beknopt overzicht van de resultaten tot heden lees je hier.

Cursisten die via zelfstudie Nederlands willen leren, kunnen aankloppen bij de Taalgarage voor informatie over materiaal en een goede planning om zelfstandig Nederlands te leren. De Taalgarage mikt op anderstaligen die geen tijd hebben om naar de les Nederlands te komen. Met enkele statistieken geeft de minister toelichting over de aantallen bezoekers, hun moedertaal en motivatie.

Sinds 2006 biedt het Huis van het Nederlands ook workshops ‘Duidelijk Nederlands’ aan bij Nederlandstalige scholen, vrijetijdsorganisaties, musea, bedrijven en andere geïnteresseerden die op de werkvloer vaak met niet-Nederlandstaligen in contact treden. Men krijgt en oefent er praktische tips om Nederlandstalige communicatie te verduidelijken voor niet-Nederlandstaligen, bijvoorbeeld tijdens een inschrijvingsgesprek, een infomoment of een oudercontact. Naast een aantal statistieken verneem je in het antwoord dat de deelnemers de workshops meestal positief tot zeer positief evalueren.