Nieuws uit de sector

Hoe ziet u de Nederlandstalige opleidingssector in Brussel?

Met Brussel aan de slag! wil minister Sven Gatz, samen met Tracé Brussel vzw en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) het opleidingsbeleid in Brussel verder vorm geven.

Minister Gatz heeft ondertussen twee gespreksessies gehouden met medewerkers uit het opleidingsveld. Er werd gesproken over instroom, doorstroom, begeleiding naar werk, werkervaring, opleiding en duaal leren.

Om iedereen de kans te geven om zijn/haar kennis en ervaring rond deze thema’s te delen, nodigen we u uit deze online-enquête in te vullen. Dit duurt een kwartiertje.

We nemen uw input graag mee en tekenen op die manier samen het opleidingsbeleid in Brussel verder uit.

Naar de enquête