Nieuws uit de sector

Hoe kan de zorgsector onontgonnen talenten, competenties en kwalificaties beter ontdekken en benutten?

Op 21 juni 2019 zijn Tracé Brussel vzw en Huis voor Gezondheid vzw verder aan de slag gegaan met het thema Hoe kan de zorgsector onontgonnen talenten, competenties en kwalificaties beter ontdekken en benutten dat naar boven was gekomen op het event Zorgjobs in transformatie – Professionele uitdagingen voor de zorgsector in Brussel (donderdag 22 november 2018).

De voormiddag werd afgetrapt door Mevr. Lon HOLTZER (Zorgambassadeur – Vlaamse Overheid). Vervolgens hebben de sprekers Nathalie DRUINE (Beleidsondersteuner – Vlaamse Overheid – Departement Onderwijs & Vorming) en Danielle COOS (Responsable des experts méthodologiques – CVDC) stilgestaan bij de huidige toestand en de toekomst van de EVC-procedure in Vlaanderen en in Franstalig België. Tenslotte heeft Mevr. Veerle VAN KETS (Project medewerker ESF-project  – EVA vzw) het project “Cultuursensitieve zorgambassadeurs – Valoriseren van talenten+” toegelicht. Dit innoverend project is een voorbeeld van een initiatief dat tracht om professionele kansen te bieden aan mensen met een migratieachtergrond en met niet-erkende zorgcompetenties.

Tijdens de werktafels die volgden op het eerste deel gingen de deelnemers vanuit hun ervaring en de invalshoek van de organisatie / instelling die ze vertegenwoordigden verder in op hoe de competenties in de zorg beter kunnen herkend en benut worden. Het resultaat was een boeiende interactie toegespitst op (1) welke faciliterende en hinderende krachten tegenwoordig een rol spelen in dit proces, (2) welke systeem en structuren er nodig zijn om het herkennen en benutten van de competenties naadloos mogelijk te maken en (3) welke stappen er nodig zijn om dit systeem en deze structuren concrete vorm en inhoud te geven. Binnenkort volgt er een verslag van de dag.

In opvolging van de werktafel, brengen we u ook op de hoogte dat u kan deelnemen aan een studie van de Vrije Universiteit Brussel. Deze studie gaat over de uitdagingen waarmee de Brusselse zelfstandige zorgverstrekkers geconfronteerd worden bij het beoefenen van hun beroep. Pas als de ervaren drempels zijn gekend, kan de overheid hiermee aan de slag om de zorgverlening ook voor u te optimaliseren. Meer info over de studie leest u hier. Heeft u interesse om deel te nemen? Maak dit dan kenbaar via dit formulier.