Publicaties en analyse

Hey That's Me

Werkgeverorganisaties Agoria en essenscia ontwikkelden, in samenwerking met Antwerp Management School en het onderzoeksbureau Indiville, de tool Hey That's Me. Het is een online test bedoeld voor het verkennen van mogelijke studiekeuzes en past aan het begin van het studiekeuzeproces.

Het gaat om een online profieltest die studiekiezers helpt om twee vragen te beantwoorden: ‘Welke innovatieve rol past bij mijn persoonlijkheid?’ en ‘Welke studierichtingen zijn aangewezen voor de ontwikkeling van mijn talenten?’. Jongeren verkennen hun eigen interesses en vaardigheden en krijgen zo zicht op de innovatieve rol die bij hen past, met het oog op hun studiekeuze in het hoger onderwijs. De test bevat geen definitief eindoordeel en zal nooit tot een dwingend studieadvies leiden. Meer informatie leest u hier

Bekijk ook het filmpje