Nieuws uit de sector

Het Beroepenpunt toegelicht

Op 19 april 2017 vond in de Astrotoren een infovoormiddag plaats over het Beroepenpunt dat in het najaar van 2017 de deuren opent.

Het concept en de invulling van het Beroepenpunt werden toegelicht door Catherine Kinet, adjunct-directeur van het Beroepenpunt en Cindy Worms van Actiris. Daarnaast namen Tom Boel en Thomas Pauwels van Tracé Brussel vzw het woord over de rol van Tracé Brussel en Leerwinkel Brussel binnen het Beroepenpunt.

Het Beroepenpunt is een concept dat zijn wortels vindt in Frankrijk, waar de ‘cités des métiers’ een succesverhaal zijn. Het Beroepenpunt wil een ontmoetingsplek zijn voor al wie vragen heeft rond opleiding, onderwijs,  werk(ervaring), ondernemerschap, mobiliteit, ... Via digitale tools en een multimedia bibliotheek vind je er informatie omtrent voornoemde thema's. Je kan er ook terecht voor persoonlijke gesprekken met consulenten of informatiesessies. Het Beroepenpunt is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen, ongeacht statuut of leeftijd. De werking is niet aanbodgestuurd maar vraaggericht waardoor het Beroepenpunt een meerwaarde vormt.

De promotoren van de Cité des Métiers in het Brussels gewest zijn Actiris en Bruxelles Formation. Dit concept wordt uitgebouwd als een tweetalig Beroepenpunt met medewerking van VDAB en Leerwinkel Brussel (Tracé Brussel vzw).

Graag nog meer informatie? Een volledig interview met Didier de Laveleye , directeur van het Beroepenpunt, kan u terugvinden in de periodieke publicatie van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van maart 2017 (vanaf pagina 18). 


Interzonale vanuit Tracé Brussel vzw omtrent het Beroepenpunt