Beleidsnieuws

Hervorming Sociale Inschakelingseconomie (SINE)

Vlaams Minister van Economie, Werk en Sociale Economie, Hilde Crevits (CD&V) wil in overleg met de federale overheid een nieuw kader individueel maatwerk uiteenzetten (hervorming van het oude SINE-statuut) en de statuten van sociale en beschutte werkplaatsen harmoniseren.  Ook de lokale Diensteneconomie (LDE) wordt hervormd naar individueel maatwerk. Dit moet een transparante en correcte behandeling van alle sociale economiebedrijven en de doorstroom naar reguliere tewerkstelling garanderen.

Parlementslid Caroline Gennez (SP-A) uit in een schriftelijke vraag op 10 oktober 2019 haar bezorgdheid dat door deze hervormingen onder het kader van individueel maatwerk, een deel van de financiering en premies voor de betrokken organisaties wegvallen waardoor de leefbaarheid van hun projecten in gedrang komt. Ze vraagt aan de minister een garantie dat deze organisaties dezelfde voordelen behouden die ze hadden onder het SINE-statuut. Daarnaast haalt Caroline Gennez ook de moeilijkheid aan die organisaties ondervinden om de drempel van vijf voltijdsequivalenten uit de doelgroep te halen. Dit zou volgens haar komen door een gebrek aan een duidelijk groeipad waarvoor bijkomende middelen nodig zijn.

Als antwoord verzekert Minister Crevits haar dat ze de goede werking en leefbaarheid van deze organisaties wil blijven vrijwaren en ervoor wil zorgen dat initiatieven uit de lokale diensteneconomie zich kunnen blijven ontplooien. Wat betreft de 5 VTE-norm zou er geen eenduidig verhaal zijn. Het belangrijkste voor haar is dat het competentieversterkend traject van de doelgroep-medewerkers gewaarborgd blijft.

De volledige tekst van vraag en antwoord kan u hier vinden.