Nieuws uit de sector

Goesting in Nederlandstalige beroepsopleidingen

Na de film, nu ook de brochure. Eind vorig jaar realiseerde Tracé Brussel, met de medewerking van de partners van het Jobhuis Brussel-Stad (Actiris-agentschap, PWA/ALE, OCMW/CPAS, Mission Locale pour l'emploi de Bruxelles-Ville, de Werkcentrale/Centrale de l'emploi, Werkwinkel Brussel) een promotiefilm die (anderstalige) werkzoekenden laat kennis maken met Nederlandstalige trajecten naar werk. Aanvullend ontwikkelde Tracé Brussel een brochure, eveneens in het kader van de lokale projecten - oproep vanuit Actiris. 

Deze tweetalige brochure bundelt alle belangrijke info voor werkzoekenden rond beroepsopleidingen in het Nederlands.  Je kan deze brochure makkelijk downloaden via www.tracebrussel.be of gedrukte exemplaren aanvragen via info@tracebrussel.be, zolang de voorraad strekt.

Naast deze algemene promofilm zijn er tevens drie sectorspecifieke films van de sectoren bouw, zorg en horeca.

Gebruik dit materiaal tijdens infosessies, evenementen of op andere momenten om werkzoekenden ‘goesting’ te geven in een beroepsopleiding … in het Nederlands!