Beleidsnieuws

Goedkope leningen voor tewerkstellingscoöperaties

Op voorstel van de staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte (Ecolo) heeft de Brusselse regering beslist een besluit aan te nemen dat het mogelijk maakt dat Finance.brussels leningen aan een verlaagde rentevoet kan toekennen aan tewerkstellingscoöperaties. Hierdoor kunnen deze coöperaties op hun beurt leningen toekennen aan hun leden-ondernemers. Voor deze maatregel werd 2 miljoen euro vrijgemaakt.

Deze opdracht heeft tot doel om in de context van de Covid 19-crisis ondernemers te ondersteunen die ervoor hebben gekozen om hun activiteit binnen een tewerkstellingscoöperatie uit te oefenen, aangezien deze keuze tot gevolg heeft dat zij worden uitgesloten van de eenmalige premie (4.000 euro) en de compensatiepremie (2.000 euro) die door de Brusselse regering werden ingevoerd. Voor deze premies is immers een eigen ondernemingsnummer nodig, terwijl de ondernemers van een tewerkstellingscoöperatie allemaal gebruik maken van het unieke ondernemingsnummer van de coöperatie.

In Brussel zijn de volgende tewerkstellingscoöperaties actief: SMartCoop, ISIS-DiES, BRUCOOP, SATICOOP en RCoop. Deze tewerkstellingscoöperaties zijn innovatieve structuren met een sociaal oogmerk die het ondernemerschap met een vangnet en een onderlinge verdeling van de lasten mogelijk maken.

Concreet kunnen de leningen worden toegekend aan de ondernemers van de betrokken coöperatie die een territoriale band hebben met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze leningen bedragen maximaal 25.000 euro. Ze worden toegekend aan een maximale rentevoet van 1% en voor een periode van maximaal vijf jaar.

Meer nieuws hierover leest u ook in het BECI-bericht, dat u hier vindt.