Beleidsnieuws

Goed bestuur in de nieuwe Opleidings- en Tewerkstellingspolen

De Brusselse regering heeft net bepaald op welke manier de Opleidings- en Tewerkstellingspolen bestuurd moeten worden en hoe de beslissingen er genomen moeten worden. De bedoeling is een evenwichtige en transparante publiek-private samenwerking te bekomen, die ten dienste staat van de Brusselse werkzoekenden en de sectoren.

De versterking van het sectorale beleid van het Gewest, ingeschreven in de Strategie GO4 Brussels 2025 en het Plan Opleiding 2020, is een van de prioriteiten van de Brusselse Regering. Om dat te verwezenlijken, werden ambitieuze sectorale kaderakkoorden afgesloten met verschillende sectoren (bouw, transport en logistiek, technologische industrieën, horeca en elektrotechniek). Waarom? Om doelstellingen vast te stellen (weer aan het werk gaan na een opleiding, aantal afgeronde kwaliteitsvolle stages en door de ondernemingen doorgegeven vacatures aan Actiris) en om het tewerkstellings- en opleidingsbeleid zo veel mogelijk af te stemmen op de noden van de ondernemingen en de doelgroepen, en dat ten voordele van de Brusselse economie.

Om deze doelstellingen te concretiseren, werden nieuwe Opleidings- en Tewerkstellingspolen opgericht. In de zeer nabije toekomst zullen de Polen kunnen steunen op een degelijke wettelijke basis onder de vorm van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Brussels Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Hun bestuur werd vastgesteld na lang en diepgaand overleg met alle stakeholders (overheidsoperatoren en sectorale actoren). Iedere Pool zal uit 3 complementaire pijlers bestaan: een pijler voor de sectoren, een pijler voor tewerkstelling en een pijler voor opleiding. De directie van de Pool zal zich 100% wijden aan haar opdracht en de drie actiepijlers coördineren. De Raad van Bestuur zal de transparantie en het publiek-private evenwicht bij de beslissingen verzekeren.

Het volledige persbericht vindt u hier.

Zoek een artikel