Nieuws uit de sector

Go.Digit!

De Koning Boudewijnstichting lanceert de projectoproep Go.Digit om de verenigingssector te ondersteunen in de digitale transformatie. 

Deze oproep richt zich tot koepelorganisaties en federaties die hun leden willen ondersteunen bij een digitale transformatie, en aan consortia van minstens 5 vzw’s die een gezamenlijk digitaal proces willen starten. De indieners zijn actief in België. Tot 4 december 2020 kan het dossier ingediend worden. De financiële steun bedraagt €10 000 tot €40 000.

Meer info leest u hier.

Zoek een artikel