Publicaties en analyse

Gezamenlijke arbeidsmarktanalyse

Actiris en VDAB hebben hun jaarlijkse gezamenlijke arbeidsmarktanalyse Brussel en Vlaams-Brabant gepubliceerd. Dergelijke analyses worden voorzien ter uitvoering van artikel 3 van het vorig jaar goedgekeurde samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden. 

Brussel heeft relatief veel werkzoekenden, Vlaams-Brabant (en de rest van Vlaanderen) heeft een tekort aan werkkrachten. Laten we dus Brusselse werkzoekenden ook kansen geven op de Vlaamse arbeidsmarkt, luidt de redenering. Van november 2020 tot oktober 2021 ontving VDAB 38.884 rechtstreekse vacatures voor Vlaams-Brabant (wat 26,4% meer is dan de twaalf maanden ervoor). Ook het aantal openstaande vacatures bereikte recordhoogten.

'Het rapport heeft tot doel om op basis van de beschikbare data een aantal tendensen weer te geven en vragen op te werpen over de nood aan verdere verdieping van bepaalde onderwerpen en prioriteiten voor beleid', luidt het bij de methodologische overwegingen. Het rapport geeft massa’s cijfers over de arbeidsmarkt in Brussel en Vlaams-Brabant afkomstig uit diverse bronnen, waarbij ook aandacht gaat naar knelpuntberoepen, diverse economische sectoren, luchthaven Zaventem, het taalaspect, pendelen, discriminatie, de digitale kloof, kinderopvang, het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, erkenning van niet-Belgische diploma’s en elders verworven competenties, en opleidingen bij VDAB.

In het besluit komt men tot drie structurele mismatchen. Het studieniveau is een belangrijke structurele mismatch binnen de Brusselse arbeidsmarkt en die van Vlaams-Brabant. Het aantal vacatures voor laaggeschoolde profielen zijn de voorbije 5 jaar zowel in Brussel als in Vlaams-Brabant gedaald, en zijn beperkter dan het aantal vacatures voor midden- en hooggeschoolden. Het beroepsdomein is een tweede belangrijke mismatch. Vlaams-Brabant heeft voor bepaalde beroepsdomeinen onvoldoende geïnteresseerde werkzoekenden om alle vacatures in te vullen. Brussel heeft op haar beurt onvoldoende arbeidsplaatsen voor al haar werkzoekenden met een laaggeschoold profiel. Talenkennis is de derde structurele mismatch. Werkzoekenden hebben in veel gevallen niet de gevraagde talenkennis voor vacatures binnen hun profiel. Wat betreft de vacatures die VDAB ontvangt voor Vlaams-Brabant, wordt in bijna 85% een goede tot zeer goede kennis Nederlands verwacht. Voor 1 op de 5 vacatures wordt er een goede kennis Frans en 1 op de 6 vacatures een goede kennis van het Engels gevraagd.

Lees hier de volledige analyse.

 

Zoek een artikel