Beleidsnieuws

Gevraagd: Brusselse arbeidskrachten op Vlaamse arbeidsmarkt

Om de vele vacatures in Vlaanderen ingevuld te krijgen, moet er ook buiten de gewestgrenzen gezocht worden naar arbeidskrachten. Brussel kent een jonge bevolking met een hoog aantal werkzoekenden, terwijl Vlaams-Brabant door de vergrijzing een hoge vervangingsgraad kent en een historisch lage werkzoekendengraad, stelt VDAB in een persbericht.

Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V): 'Zorgen voor meer samenwerking tussen VDAB en Actiris is voordelig voor zowel Brussel als Vlaanderen. Het kan de werkzaamheidsgraad in Brussel omhoog krikken en  tegelijkertijd de arbeidsmarktkrapte in Vlaanderen mee verhelpen. Belangrijk om te weten is dat ook werkende werkzoekenden met een migratieachtergrond recht hebben op begeleiding om hun buitenlands diploma te laten erkennen. Ook met de verschillende taalopleidingen willen we inspelen op de belangrijkste noden en om de digitale competenties op te krikken, is intussen een eerste lokale digibank opgericht waar iedereen terecht kan voor materiaal, laagdrempelige opleiding en advies.'

Brussel kent een jonge bevolking met een hoog aantal werkzoekenden (83.536 in mei 2022), terwijl Vlaams-Brabant door de vergrijzing een hoge vervangingsgraad kent en daarenboven een historisch lage werkzoekendengraad (4,7%) heeft. Een match maken tussen de 9.206 openstaande  vacatures in Vlaams-Brabant en de jonge werkzoekende Brusselaars verloopt echter moeilijk. Volgens een gezamenlijke analyse van bemiddelingsdiensten VDAB en Actiris kunnen Brusselse werkzoekenden geconfronteerd worden met verschillende drempels om werk te vinden in de Vlaamse Rand (zie elders in deze nieuwsbrief). 

Op basis van de noden op de arbeidsmarkt in Vlaams-Brabant en Brussel (ontvangen vacatures voor knelpuntberoepen) en de profielen van Brusselse werkzoekenden (niet of beperkt geschoold, beperkte talenkennis, etc.) hebben de studiediensten van VDAB Brussel en Actiris een lijst opgesteld van beroepen waarvoor onder andere interregionale mobiliteit naar Vlaanderen interessant kan zijn. Het gaat om de beroepen in de schoonmaak / huishoudhulp, zorg en verzorging, beveiliging, commerciële diensten / administratie, industrie, transport en logistiek, voeding en horeca, bouw en techniek.

VDAB en Actiris zetten volop in op taalopleidingen en -coaching op de werkvloer om de kloof te dichten. VDAB combineert in zijn opleidingen het opbouwen van talenkennis met het aanleren van algemene en beroepscompetenties. Steeds meer Brusselse werkzoekenden volgen zo'n opleidingen. In de periode 2017 tot 2019 nam het aantal Brusselse werkzoekenden in een opleiding bij VDAB toe met 40%. Tijdens de coronacrisis daalde dat aantal met 25% t.o.v. 2019.

Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister bevoegd voor Brussel: 'Ik zie rond mij een ongelofelijk kapitaal van jong talent in onze hoofdstad. En toch waren er afgelopen maand (mei '22) 7.751 niet-werkende werkzoekenden jonger dan 25 jaar ingeschreven bij Actiris. Om het tewerkstellingsprobleem in Brussel op te lossen hebben we de economie in Vlaanderen nodig. Dat doen we door het jong talent dat werk zoekt in Brussel te matchen met de bedrijven in de Vlaamse Rand die voortdurend op zoek zijn naar goede mensen. Een basisniveau Nederlands spreken en de goesting hebben om te werken zijn sleutelfactoren voor succes. Vanuit Vlaanderen reiken we alvast de hand.'

Geert Pauwels, directeur VDAB Brussel: 'De gezamenlijke arbeidsmarktanalyse met Actiris reikt de hand naar werkgevers in de Vlaamse Rand. Hier liggen kansen om kortgeschoolde werkzoekenden of werkzoekenden met een niet-erkend buitenlands diploma uit Brussel aan te werven als nieuwe werknemers. Vanuit VDAB ondersteunen we met een opleiding op maat van het bedrijf. Zoek geen witte raven, maar vind concrete oplossingen.'

U vindt hier het volledige persbericht van VDAB.

Zoek een artikel