Nieuws uit de sector

Gendergelijkheid en kinderopvang

Op 17 september was er een bijeenkomst van de Europese sociale partners over kinderopvang. Ze waren van mening dat er meer vrouwen actief moeten zijn op de arbeidsmarkt om gendergelijkheid te bevorderen. Daarnaast moeten Europese lidstaten ondersteund worden bij het verbeteren van het aanbod en de betaalbaarheid van kinderopvang. Een gebrek aan beschikbare, toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle opvangfaciliteiten blijft namelijk nog steeds een belangrijke belemmering voor de economische activiteit van mensen met zorgtaken, in de praktijk meestal vrouwen.

Op 5 maart publiceerde de Europese Commissie een strategie voor gendergelijkheid voor 2020-2025. Als gevolg hiervan stelt men voor de Barcelona-doelstellingen te herzien. Volgens de doelstellingen van Barcelona moet 90% van de kinderen tussen 3 jaar en de leerplichtige leeftijd en 33% van de kinderen onder 3 jaar terecht kunnen in de kinderopvang. Dat is een belangrijk instrument om mogelijke sociale nadelen van kinderen aan te pakken en om een positieve cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen vanaf jonge leeftijd te verzekeren. De herziening heeft als doel om verdere opwaartse convergentie tussen de lidstaten van voor- en vroegschoolse educatie en opvang te stimuleren. De Europese lidstaten zullen worden ondersteund bij het verbeteren van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van kwaliteitsvolle zorgdiensten voor kinderen en andere afhankelijke personen door middel van investeringen uit verschillende EU-financieringsbronnen, maar ook de lidstaten zelf moeten voor voldoende investeringen zorgen. 

Naast kinderopvang voor kinderen vóór de leerplichtige leeftijd is er in Europa ook een tekort aan buitenschoolse en vakantieopvang. Daarom is het noodzakelijk om de openingstijden van zorginstellingen uit te breiden en in te spelen op de verschillende behoeften van werknemers doorheen hun loopbaan.

Meer leest u hier.