Publicaties en analyse

Fons Leroy over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Tot voor de coronacrisis uitbrak, verliep de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in Vlaanderen vrij goed volgens gewezen afgevaardigd bestuurder van VDAB Fons Leroy. Enkel de ongekwalificeerde uitstroom van jongeren die meestal vroegtijdig het secundair onderwijs verlaten, vormt een hardnekkig pijnpunt. Leroy pleit voor een snelle detectie en screening van deze doelgroep, een sluitende begeleidingsaanpak en het inzetten van leerwerkbanen en plekken.

Door de huidige economische crisis, die nog een tijd zal aanslepen, denkt Leroy dat schoolverlaters best hun plannen om snel de arbeidsmarkt te betreden aanpassen: ‘De jongeren uit het secundair onderwijs die nu voor studiekeuzes staan, kan ik enkel maar aanraden om hoger beroepsonderwijs, hoger onderwijs of universitair onderwijs te volgen en hun onmiddellijke intrede op de arbeidsmarkt uit te stellen. Het zal immers enige tijd duren vooraleer de economie terug op volle toeren komt.'

Het schema klassieke school-werk-pensioen gaat niet langer op. Periodes van werken worden nu afgewisseld met periodes van leren. En door het digitaal leren, afstandsleren en het werkpleren verdwijnt voor een deel het onderscheid tussen formeel, non-formeel en informeel leren. Het belangrijkste is het competentieniveau van mensen te verhogen of uit te breiden. Die competenties worden best opgenomen in een competentieportfolio, dat naast een cv belangrijker zal worden voor het vinden van een nieuwe job.

De volledige blog van Fons Leroy kunt u hier terugvinden.

(Foto: via https://www.fonsleroy.be/homepage)