Beleidsnieuws

Financiële ondersteuning voor sectoren bij uitbouw duaal leren

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) trekt 3 miljoen euro uit voor de werkplekcomponent van duaal leren. Hiermee wil de Vlaamse Overheid sectoren financieel ondersteunen bij de dienstverlening die zij bieden aan ondernemingen in het kader van duaal leren.

In 2021 en 2022 zal er 1,5 miljoen euro per jaar voorzien worden voor 19 duale addenda. Deze addenda zijn aanvullingen op een sectorconvenant. Dit is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de sectoren waarin de sectorale sociale partners zich engageren om in hun sector engagementen op te nemen met betrekking tot: aansluiting onderwijs – arbeidsmark, levenslang leren en diversiteit. De focus van deze addenda ligt op de volgende actieterreinen: de kwantiteit en de kwaliteit van de leerwerkplekken in het secundair onderwijs en de uitrol van duaal leren in het hoger en volwassenenonderwijs. In de addenda geven de sectoren geven zelf aan waar zij precies de nadruk op willen leggen.

Alle sectoren geven aan dat zij meer willen inzetten op een persoonlijke benadering, door bijvoorbeeld het aantal plaatsbezoeken bij ondernemingen op te schalen en meer telefonische contacten te plannen. Daarnaast stellen de sectoren nog een aantal acties voor, zoals ondersteuning bij erkenningsaanvragen en prospectie van kwaliteitsvolle leerwerkplekken voor het secundair onderwijs. Ten slotte zal worden ingezet op de samenwerking tussen onderwijs en werkpartners en zullen 12 van de 19 sectoren deelnemen aan een lerend netwerk.

Het is voorlopig nog niet duidelijk of deze acties ook in Brussel zullen plaatsvinden. Meer leest u hier.