Beleidsnieuws

Europese openbare raadpleging Actieplan voor digitaal onderwijs

In de strategie Een Europa dat geschikt is voor het digitale tijdperk (2019-2024) had de Europese Commissie het over de digitale transformatie van de Europese economie en samenleving. Ondertussen is er de coronacrisis gekomen die gevolgen had voor meer dan 100 miljoen leerlingen, opvoeders, onderwijs- en opleidingspersoneel. De Europese Commissie wil in september 2020 haar actieplan voor digitaal onderwijs actualiseren en verder werken aan hoogwaardig en inclusief onderwijs in het digitale tijdperk. Dit maakt deel uit van het EU-herstelplan van de volgende generatie.

Om ervoor te zorgen dat er in het nieuwe actieplan voor digitaal onderwijs lessen worden getrokken uit de ervaringen tijdens de coronacrisis, en onderwijs en opleiding te ondersteunen door middel van de digitale transformatie, start de Europese Commissie een openbare raadpleging. Die richt zich in de eerste plaats tot lerenden, opvoeders, onderwijspersoneel, ouders/verzorgers en gezinsleden van lerenden, alsook naar vertegenwoordigers van onderwijs- en opleidingsinstellingen, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties. Tegen 9 juli zal de vragenlijst beschikbaar zijn in het Nederlands.

Meer inlichtingen over deze openbare consultatie vindt u hier.