Nieuws uit de sector

Equal Pay Day

Op donderdag 14 maart 2019 organiseerde de progressieve vrouwenbeweging zij-kant opnieuw Equal Pay Day, onder het motto Share the work and close the pay gap.

Voor al het vijfde jaar op rij bedraagt de loonkloof nog steeds 20%. De meest recente cijfers van FOD Economie (2016) tonen aan dat vrouwen in de privésector gemiddeld per maand nog steeds een vijfde minder dan mannen verdienen. Dat heeft veel te maken met een verschillend arbeidsregime: bijna de helft van de werkende vrouwen is een deeltijder (44%), tegenover slechts 11% van de werkende mannen. Maar deeltijds werk is zeker niet altijd een vrije keuze, want slechts 8% van de deeltijds werkende vrouwen geeft aan geen voltijdse job te wensen. De meesten verwijzen als reden voor het deeltijds werk naar de zorg voor eigen kinderen of andere afhankelijke personen (25%). Bij mannen is dit 6%. Het zijn nog altijd vooral de vrouwen die zich bezighouden met de opvoeding van de kinderen en dat wreekt zich als ze terugkeren op de arbeidsmarkt. 

Volgens zij-kant is een collectieve arbeidsduurvermindering voor alle sectoren en alle categorieën, met behoud van loon en bijkomende aanwervingen, de garantie voor een evenwichtige verdeling tussen werk en privéleven. Enkel als de maatregel voor iedereen geldt, hebben vrouwen evenveel kansen als mannen om een carrière uit te bouwen.

Meer info vindt u hier.

Zoek een artikel