Publicaties en analyse

Een vijfde van tijdelijke werklozen dreigt baan te verliezen

Beci (de kamer van koophandel van het Brussels Gewest) schat de toename van het aantal werkzoekenden in de hoofdstad, ten gevolge van de coronacrisis, op ruim 52.000. Het aantal mensen dat tijdelijk werkloos is, ligt momenteel rond de 160.000. Twintig procent daarvan, dat zijn er circa 32.000, dreigen definitief werkloos te worden.

BECI wijst ook op het verlies van interimjobs. Volgens sectorfederatie Federgon daalde het aantal interimjobs in Brussel in april met 27%, tegenover ‘slechts’ 19% in Wallonië. Door faillissementen dreigen nog eens 10.000 mensen hun job te verliezen. Jan De Brabanter, secretaris-generaal van Beci, wijst er op dat 20% van de Brusselse economie zwart is. Ook in het zwarte circuit verliezen veel mensen hun baan, ook al vindt men die niet terug in de statistieken.

Volgens de Nationale Bank (NB) belemmert de zwakke vraag het economisch herstel. Uit een enquête die op 5 mei gerealiseerd werd bij 2.675 ondernemingen en zelfstandigen (over gans België) blijkt dat de omzet van de Brusselse ondernemingen met 26% zou dalen. In Vlaanderen is dat met 29%, in Wallonië met 30%. Horeca, kunst en entertainment worden het hardst getroffen. Ten opzichte van vorige enquêtes wordt een verbetering vastgesteld in de detailhandel in niet-voedingswaren, de groothandel en de bouwsector. Vastgoed en ICT doet het dan weer slechter. Het aantal Belgische bedrijven dat aangeeft hun liquiditeitspositie niet langer dan drie maanden te kunnen handhaven is gedaald van 35 naar 29%, voor 7% is een faillissement echter onvermijdelijk. Ook de Nationale Bank wijst er op dat een vijfde van de tijdelijk werklozen hun baan kan verliezen, wat 6% is van het totaal aantal werklozen in de privé sector. In de horeca komt men echter aan 17% en in kunst, amusement en recreatie zelfs 40%. Het aantal Belgische zelfstandigen dat vermoedelijk failliet gaat bedraagt 9%.

Het perscommuniqué van Beci bevindt zich hier, dat van de Nationale Bank kunt u hier lezen.