Nieuws uit de sector

Een brug naar werk

Startnet, een initiatief van Goethe-Instituut en de Stichting Mercator, is een Europees netwerk met partners die werken rond de inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt. Jump naar werk maakt actief deel uit van dit netwerk. Vorige week woensdag organiseerden ze het webinar Een brug naar werk: hoe jongeren ondersteunen in hun stap naar werk sinds COVID-19

Europees Commissaris voor Werk Nicolas Schmitt gaf een keynote met voornamelijk een verduidelijking van de uitgebreide Youth Guarantee die onlangs werd voorgesteld. In vier breakout-sessies werden verschillende thema’s verder besproken: sociale inclusie, oriëntatie en carrière begeleiding, key competenties (STEAM, digitale vaardigheden en ondernemerschap), beroepsopleiding en stages.

Een videoverslag van het evenement kan je hier bekijken: