Nieuws uit de sector

Durven ondernemen als vrouw

Veel minder vrouwen dan mannen starten een eigen onderneming, en dat heeft vaak te maken met het feit dat ze het vaak moeilijk hebben om die laatste stap te zetten. Daarom geeft het Brussels ondernemersloket 1819 drie redenen om het toch te doen! 

Ten eerste gaan vrouwen minder snel failliet als ze een eigen onderneming starten: van alle faillissementen wordt namelijk slechts 24% van de ondernemingen door vrouwen geleid. Maar het succes van een onderneming hangt niet af van het geslacht van de zaakvoerder maar van zijn/haar engagement, volharding, passie, flexibiliteit, discipline, ... Stuk voor stuk kwaliteiten die we dan ook zowel bij vrouwen als bij mannen terugvinden.

Ten tweede is de sociale bescherming van de zelfstandigen veel beter dan vroeger. Zo heeft een zelfstandige nu bijvoorbeeld recht op gezondheidsverzekering, kinderbijslag, pensioen, overbruggingsrecht,... Het betalen van zijn sociale bijdragen als zelfstandige geeft geen recht op een werkloosheidsuitkering. Toch behoudt een persoon die gebruik maakt van zijn recht op een werkloosheidsuitkering en zich als zelfstandige vestigt, die rechten gedurende 15 jaar.

Tenslotte bestaan er ook initiatieven die het risico om een onderneming te starten, beperken bijvoorbeeld: indien u gebruik maakt van een vervangingsinkomen (activiteitencoöperaties, de maatregel "Springplank naar zelfstandige", coöperaties van het type Smart...), bestaan er verschillende formules om uw eerste stappen als ondernemer te zetten en daarbij uw uitkering te behouden. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod aan bijscholingen en bestaan er allerlei structuren en initiatieven die u kunnen helpen om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de lancering van uw onderneming, enzoverder.

Meer info vindt u hier