Publicaties en analyse

Directe tewerkstelling op Brussels Airport

Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) publiceerde, in samenwerking met Aviato, een trendrapport over de tewerkstelling op Brussels Airport. 

Met een totaal volume van 23 836 werknemers is de nationale luchthaven vergelijkbaar met de grootste werkgevers in België. Bovendien is de diversiteit in banen groot. De onderzoekers delen de tewerkstelling op in 3 clusters: ten eerste de luchthavencluster (alle activiteiten die met het luchtverkeer en de bagageafhandeling te maken hebben), ten tweede de ondersteunende cluster (bijvoorbeeld vrachtverwerking, opslag, transport op de grond, horeca, beveiliging en onderhoud) en tenslotte de business cluster (bedrijven die zich op het grondgebied van de luchthaven hebben gevestigd). 

Uit het rapport blijkt dat Brussels Airport de grootste privé-werkgever is voor Brusselaars, met maar liefst 4000 inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die er al werk hebben gevonden. De nieuw aangeworven werknemers op de luchthaven blijken voor het grootste deel afkomstig te zijn uit Vlaanderen (69%), gevolgd door het Brussels Gewest (22%) en het Waals Gewest (9%). De keerzijde van de medaille is echter wel de uitstroom van de werknemers, met een totaal van 25% in Brussel. Ondanks dat er in vergelijking met de totale tewerkstelling op de luchthaven relatief meer Brusselaars bij komen, verdwijnen er dus ook meer. Dat zou voornamelijk te maken hebben met de meer volatiele sectoren horeca en uitzendwerk, waarin meer Brusselaars op de luchthaven aan de slag gaan. Indien men kijkt hoe lang de nieuw aangeworven werknemers bij dezelfde werkgever blijven, blijkt dat de arbeidsmarkt op de luchthaven niet meer volatiel is dan gemiddeld in ons land. 

U kunt het volledig rapport hier lezen.