Nieuws uit de sector

Digital Brussels

Brussels minister van Digitalisering Bernard Clerfayt lanceert, in samenwerking met het CIBG en de Koning Boudewijnstichting, de projectoproep Digital Brussels. Dit met als doel om de digitale vaardigheden van de Brusselaars, vooral diegenen die bijzonder ver van het digitale staan, te versterken.

De coronacrisis heeft de digitalisering van alle aspecten van onze samenleving versneld, waardoor de nood om de digitale kloof te bestrijden nog groter werd. In dit tijdperk van ‘alles digitaal’, dreigt een uitsluiting van een volledig deel van de bevolking te leiden tot een verslechtering van de situatie. In het Brussels Gewest verkeert 40% van de bevolking (meer dan 300.000 Brusselaars) tussen 16 en 74 jaar oud, in een situatie van digitale kwetsbaarheid.

Er is een totaalbedrag van 390.000 euro beschikbaar om projecten te steunen. Die moeten beantwoorden aan een van de drie aangegeven prioritaire pijlers: toegankelijkheid tot digitale tools, opleiding vanaf jonge leeftijd en begeleiding van de samenleving naar een voor iedereen toegankelijke digitale transformatie. De projecten moeten concreet en onmiddellijk uitvoerbaar zijn, en gericht zijn op mensen die ver verwijderd zijn van de digitale technologie. Minimaal 50% moet worden besteed aan opleiding of begeleiding van de doelgroep, en maximaal 50% van de financiële steun mag worden besteed aan informaticamateriaal.

De kandidaatsdossiers moeten uiterlijk op 1 april 2021 worden ingediend bij de Koning Boudewijnstichting. In juni zullen de resultaten van de selectie worden bekendgemaakt.

Meer info leest u hier.

Zoek een artikel