Nieuws uit de sector

Dienst LINK Actiris stelt zich voor aan de sector

Sinds september 2015 stelt de dienst LINK van Actiris zeven consulenten te werk. Zij begeleiden werkzoekenden na een afloop van een opleiding of een artikel 60. Deze week organiseerde Tracé Brussel een thematische infosessie over de werking van deze nieuwe dienst. 

Op dit moment richt LINK zich op twee verschillende doelgroepen: cursisten van Bruxelles Formation en werknemers met een overeenkomst art.60 bij het OCMW. Voor deze tweede  groep werd een partnerschapsovereenkomst gesloten tussen Actiris en de negentien Brusselse OCMW’s. Ze geeft een nieuwe vorm aan de vroegere SPI-overeenkomsten met de OCMW’s en stelt zich als doel “de doorstroming naar werk aan het einde van een overeenkomst art. 60 te verbeteren door de personen te begeleiden in hun zoektocht naar werk en de afstemming tussen het OCMW en Actiris te verbeteren via een «warme overdracht»”.

De OCMW’s nemen de begeleiding op vanaf twee maanden voor het einde van het contract. Ten laatste één maand nadat de persoon als werkzoekende werd ingeschreven volgt een gesprek met de consulent van LINK. De begeleiding word verdergezet tot de persoon werk heeft gevonden, of tot twaalf maanden na de inschrijving. LINK biedt een intensieve matching. De dienst werkt  ook nauw samen met Select Actiris.  Er wordt een tewerkstellingsresultaat van veertig procent vooropgesteld na zes maanden.

In de huidige overeenkomst, deels gefinancierd met ESF-middelen, zullen jaarlijks 1050 werkzoekenden na hun art.60 tewerkstelling bij de dienst LINK terechtkunnen. De dienst LINK is een tweedelijnsdienst, rechtstreekse doorverwijzing is op dit moment niet mogelijk.

In de loop van 2016 zullen er nog nieuwe doelgroepen worden begeleid, o.a. DSP-werknemers aan het einde van hun contract. De modaliteiten en afspraken hierrond moeten in de volgende maanden nog vorm krijgen. Er worden ook nog vijf bijkomende consulenten aangeworven. 

Voor meer informatie: Dienst Link -  1e verdieping Anspach – lokaal 108 Anspachlaan 65 – 1000 Brussel 02/563.34.50 link@actiris.be.

Zoek een artikel