Publicaties en analyse

Deelname aan de arbeidsmarkt van vluchtelingen en asielzoekers in Brussel: Innovatie en institutionele complementariteit

Brussels Studies, het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek over Brussel, publiceerde recentelijk een analyse over de deelname aan de arbeidsmarkt van vluchtelingen en asielzoekers in Brussel.

Meer concreet belichtte dit artikel de diversiteit van de institutionele innovaties ter ondersteuning van de tewerkstelling van asielzoekers en vluchtelingen in Brussel, en in ruimere zin ook de sociaal-economische integratie van nieuwkomers. Voorbeelden van zulke innovaties zijn de zogenaamde onthaalbureaus voor nieuwkomers, de oprichting van de vzw Duo for a Job, VBO Taskforce Vluchtelingen en tenslotte Tandem. De ontwikkeling van deze innovaties gebeurt in een complex institutioneel landschap, en dat heeft veel gevolgen voor zowel de actoren in de sector als voor de asielzoekers en vluchtelingen die een beroep doen op hun diensten. Waar Catherine Xhardez (Université Saint-Louis - Bruxelles) vooral het accent legt op de vele politieke en organisatorische obstakels voor coherentie in de sector, benadrukt dit artikel dat dit gebrek aan coherentie niet noodzakelijk een rem zet op innovatie, wat wordt geïllustreerd door de complementariteit – in woorden en in daden – tussen recente en meer gevestigde initiatieven.

U kunt het volledige artikel hier lezen.