Beleidsnieuws

De studentenjobs in de ION's

Op 14 januari stelde de heer Hamza Fassi-Fihri (cdH) aan minister Rudi Vervoort (PS) de vraag of de Instellingen van Openbaar Nut (ION) onder zijn bevoegdheid jobstudenten aannemen. Deze vraag kwam naar aanleiding van enkele interessante cijfers voor 2017 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). 

Het blijkt namelijk dat jongeren steeds meer als jobstudent werken (een stijging van 4% t.o.v. 2016) en werkgevers steeds vaker beroep doen op hen (5% meer dan 2016). De jobstudenten werken ook vaker tijdens het jaar (21% meer) en niet enkel meer in de zomer (een daling van 25% sinds 2016).

De ION perspective.Brussels, de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), de Haven van Brussel en Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) namen in 2018 geen jobstudenten aan en plannen dit ook niet voor 2019. Bij Brussel Stedenbouw & Erfgoed (BSE) werkten in 2018 21 jobstudenten voor (eenvoudig) administratief werk. Deze vacatures werden bekend gemaakt bij het personeel en hadden geen specifieke voorwaarden naast de minimumleeftijd van 16 jaar. De betreffende jobstudenten kregen vooraf een infosessie en achteraf een evaluatie. Er wordt voorkeur gegeven aan kinderen van het personeel en men voorziet niet om specifieke doelgroepen aan te spreken.

U leest het bulletin van vraag en antwoord hier (vanaf p.45).