Nieuws uit de sector

De stijgende gekleurde onderkant van de arbeidsmarkt

Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum, publiceerde recentelijk een opiniestuk over de gekleurde onderkant van de arbeidsmarkt. In het huidige (post-)coronatijdperk loert een disproportioneel stijgende armoede bij mensen met een migratieachtergrond om de hoek. De nieuwe arbeidsmarktsituatie kan ervoor zorgen dat de bestaande kloven groter worden indien overheidsmaatregelen uitblijven.

'De krapte op de arbeidsmarkt heeft de voorbije jaren niet gezorgd voor een verbeterde arbeidsmarktpositie van personen met een migratieachtergrond. De tewerkstellingscijfers stegen lichtjes in bepaalde periodes, maar van een echte inhaalbeweging is geen sprake. Hoewel meerdere Europese landen te maken hebben met een lage werkzaamheidsgraad van personen met een niet-EU-nationaliteit, is nergens in Europa de werkzaamheidsgraad zo laag als in België. Internationaal staat niet alleen België, maar ook haar afzonderlijke regio’s bekend om haar slechte prestaties inzake personen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt.'

Voor werkzoekenden met een migratieachtergrond bleef het tijdens de economische hoogconjunctuur moeilijk om een (duurzame) job te vinden. En door de huidige coronacrisis wordt dit nog lastiger.

'Door de komst van COVID-19 zullen de werkloosheidscijfers stijgen en voorspellen we dat de positie van personen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt nog meer zal verslechteren. Daarnaast zijn werkende personen met een migratieachtergrond ook oververtegenwoordigd in de precaire en kortgeschoolde jobs met interimcontracten, dagcontracten en andere tijdelijke jobs. Deze jobs zijn bijzonder onzeker. En hebben nu al eerste klappen gekregen omwille van de pandemie.'

Er is nood aan een inclusieve arbeidsmarkt relance die niemand achterwege laat, ongeacht de herkomst. 

'Het zal de uitdaging zijn om de relance zo inclusief mogelijk te hervatten, om de sociale uitsluiting van bepaalde groepen te vermijden. Het beleid is er niet in geslaagd om de afgelopen jaren de etnische kloof te dichten en zal in de huidige (post-)coronacontext sterke ambities moeten tonen. Het vraagt om een betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de overheid, sociale partners, kansengroepen en andere betrokken actoren (op het niveau van onderwijs, welzijn, huisvesting, samenleven). Europa wijst ook op de nood aan re- en upskilling van competenties tijdens deze crisis. Er zijn echter bezorgdheden dat versterkende programma’s en vormingen de meest kwetsbaren, waarvan vele personen met een migratieachtergrond, te weinig bereiken. Tenslotte moet het realiseren van inclusie gepaard gaan met het kordaat bestrijden van racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt door inspectiediensten in te zetten om doeltreffend en proactief discriminatie op te sporen en te bestrijden via praktijktesten.'

U leest het volledige opiniestuk hier.