Beleidsnieuws

Covid-19 en het Brussels Gewest

In de commissie voor de economische zaken en de tewerkstelling van het parlement van het Brussels Gewest gaven minister voor werk Bernard Clerfayt (DéFI) en staatssecretaris voor economische transitie Brabara Trachte (Ecolo) antwoord op de talrijke vragen van parlementsleden in verband met de coronacrisis.

Eind mei lag de werkloosheid in het Brussels Gewest tussen de 15 en 16%, stelt de minister. In april telde de hoofdstad 109.000 werknemers in tijdelijke werkloosheid. De hardst getroffen sector is die van de administratieve en ondersteunende diensten (met onder meer reinigingsfirma’s, veiligheidsfirma’s, dienstenchequesondernemingen, reisbureaus). View.Brussels bereidt een rapport voor over de impact van de Covid-19 crisis op de Brusselse arbeidsmarkt. Op federaal vlak kregen in april 1,2 miljoen Belgische werknemers een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Slechts één op de vijf tijdelijke werklozen kon de hele maand april niet werken. Gemiddeld duurde de werkloosheid twee weken. Van de tijdelijke werklozen was 7% slechts één of twee dagen werkloos.

De Brusselse regionale regering bereidt een relanceplan voor dat begin juli zal goedgekeurd worden. Het komt bovenop diverse maatregelen die reeds genomen werden. Minister Clerfayt hecht veel belang aan “de versterking of verwerving van nieuwe competenties, hetzij taalkundig, numeriek of gelieerd aan een beroep. Dat gaat een verplichte stap worden voor werkzoekenden. We zullen minder veeleisend zijn wat betreft de zoektocht naar werk op zich, en veeleisender wat betreft de verwerving en vermeerdering van competenties”. Het opleidingsaanbod wordt versterkt, er komt een begeleidingsfonds voor werknemers bij faillissementen. Op dit ogenblik volgen 651 werkzoekenden en 868 werknemers een online opleiding.

Er is een premie van 4.000 euro, stelt staatssecretaris Brabara Trachte, voor ondernemingen die hun deuren hebben moeten sluiten wegens de federale anti-coronamaatregelen. 18.997 Brusselse ondernemingen hebben die premie aangevraagd, er werd al een beslissing genomen voor 18.714 van hen. De meeste negatieve antwoorden hebben betrekking op niet-geregistreerde toeristische gasthuizen. De premie van 2.000 euro, die betrekking heeft op kleine ondernemingen tot maximum 5 fulltime werknemers, werd onder de loep genomen door de Raad van State. De Brusselse regering past nu de tekst van het reglement aan op basis van de opmerkingen van de Raad. Voor de Brusselse ondernemingen die beroep hebben moeten doen op de tijdelijke werkloosheid is er een budget van 102 miljoen euro.

De volledige tekst van het debat in de commissie vindt u hier.