Publicaties en analyse

Brusselse werkloosheid stijgt

Eind 2020 telde het Brussels Gewest 90 586 werkzoekenden. Dat zijn er 3 564 meer dan in december 2019 (+4,1%). Ondanks maatregelen als tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht en het moratorium op faillissementen neemt de werkloosheid dus verder toe.

Actiris vreest dat de cijfers in haar maandrapport niet helemaal overeenkomen met de realiteit. Telkens de coronamaatregelen verstrengd werden en ook de fysieke dienstverlening van Actiris werd stopgezet of gelimiteerd, schreven minder werkzoekenden zich in bij Actiris. Vooral de meest kwetsbare werkzoekenden, zoals OCMW-cliënten meldden zich minder aan. Vooral de gebrekkige vooruitzichten op werk, de onderbreking van professionele opleidingen en de dienstverlening vanop afstand ontmoedigden vele werkzoekenden om zich effectief in te schrijven. Actiris verwacht dat zodra de beschermingsmaatregelen van de overheid gelost worden en men weer kan overschakelen naar een volledige fysieke dienstverlening, het aantal ingeschreven werkzoekenden in het Brussels Gewest verder zal stijgen.

De jongeren in het Brussels Gewest zijn de eerste en de zwaarste slachtoffers zijn van de coronacrisis. Waar zij in tijden van economische groei het snelst van alle leeftijdscategorieën uit de werkloosheid stappen, geraken zij vanwege minder aanwervingen, minder stages en minder opleidingen in deze crisisperiode er ook minder snel uit. Vooral hoogopgeleide jongeren met een universitair diploma jonger dan 30 hadden het moeilijk. Daarbij zijn een aantal sectoren (horeca, evenementen, cultuur, etc.) die veel jongeren tewerkstellen zwaar getroffen door de crisis. De vele tijdelijke of flexibele contracten in deze sectoren konden makkelijk stopgezet worden.

Daarmee kwam een einde aan 9 jaar onafgebroken daling van de Brusselse jeugdwerkloosheid. 2021 belooft niet veel beterschap omwille van de stijgende concurrentie met recente werkzoekenden met al wat ervaring op de teller.

Het volledige persbericht vind je hier.