Beleidsnieuws

Brusselse regering steunt 38 nieuwe kringloopprojecten

Op voorstel van Brussels minister van Leefmilieu, Alain Maron (Ecolo), en staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte (Ecolo), heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de toekenning van 2,8 miljoen euro subsidies goedgekeurd voor 38 projecten die als laureaat zijn geselecteerd in de projectoproep BeCircular, editie 2020.

BeCircular is een gemeenschappelijk initiatief van Brussel Economie & Werkgelegenheid (BEW), Leefmilieu Brussel, hub.brussels en BeCircular dat door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het leven werd geroepen om Brusselse zelfstandige ondernemers en bedrijven te ondersteunen. Het is de bedoeling deze actoren te begeleiden in hun creativiteit zodat nieuwe economische activiteiten ontstaan die de lokale kringloopeconomie ontwikkelen. Sinds de eerste editie hebben reeds 160 projecten ondersteuning en financiering gekregen.

2020 was een topjaar voor BeCircular, in het totaal werden 96 dossiers ingediend door ondernemingen, zelfstandigen of verenigingen uit het Brussels economisch weefsel, komende uit sectoren zoals mobiliteit- en energie, voedselafval, duurzame bouw- en voeding en reparatie- en recycling. Hierdoor zouden binnen 3 jaar minstens 310 directe jobs (VTE’s) gegeneerd worden.

Net Brussel speelt hierbij een centrale rol dankzij het afval dat als hulpbron ter beschikking wordt gesteld, terwijl de Haven van Brussel over locaties beschikt om het materiaal op te slaan en voor te bereiden voor hergebruik. Leefmilieu Brussel moedigt de ontwikkeling van expertise aan. Het is ook bemoedigend vast te stellen dat sommige grote winkelketens sinds korte tijd toetreden tot de kringloopeconomie.

De eerstvolgende editie van BeCircular start in februari 2021. Hier vind je meer informatie over de Brusselse kringloopeconomieprojecten.